Οδοντίατροι Ηλιούπολη - Παξιμαδά / Τσακανίκου


ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (3 Τόμοι)

Κλινική αισθητική οδοντιατρική


Γεράσιμος Π. Δουβίτσας / Χ. Παξιμαδά-Τσακανίκου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή
1. Η πορεία διαμόρφωσης του πλαισίου 
2. Διλήμματα οδοντιάτρων - ασθενών

Μέρος Πρώτο
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Γενετικοί μηχανισμοί ανάπτυξης του προσώπου
1.1. Στοιχεία αναπτυξιακής βιολογίας της κεφαλής 
1.1.1. Πρώιμη μορφογένεση της κεφαλής 
1.1.2. Ανάπτυξη του προσώπου 
1.1.3. Σχηματισμός των ιστών του στόματος 
1.1.4. Σχηματισμός του κρανίου 
1.2. Στοματοπροσωπική Γενετική - Κεφαλογενετική 
1.2.1. Γονίδια που ρυθμίζουν την ανάπτυξη της κεφαλής 
1.2.2. Δυσπλαστικά σύνδρομα της κεφαλής 
1.3. Συμβολή της Γενετικής στην αντιμετώπιση των συνδρόμων της κεφαλής 
1.3.1. Κλινική διάγνωση των συνδρόμων της κεφαλής 
1.3.2. Γενετική συμβουλευτική
1.3.3. Υπολογισμός του κινδύνου επανεμφάνισης και πρόληψη
Βιβλιογραφία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Γενικά περί αισθητικής
2.1. Έννοια - Ιστορική θεώρηση 
2.2. Ομορφιά 
2.3. Ασχήμια
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Βασικές αρχές οδοντικής αισθητικής
3.1. Γενικά 
3.2. Οδοντική σύνθεση 
3.3. Οδοντική αναλογία 
Πρώτος Τόμος
3.4. Αρμονική οδοντοφυΐα 
3.4.1. Διάταξη των δοντιών 
3.4.2. Μέγεθος και σχήμα των δοντιών 
3.4.3. Οδοντική συμμετρία 
3.4.4. Μέση γραμμή 
3.4.5. Σημεία επαφής 
3.4.6. Επιφανειακή δομή των δοντιών 
3.4.7. Η αρχιτεκτονική των ούλων 
3.4.8. Μερικές βασικές παρατηρήσεις 
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η αισθητική του χαμόγελου
4.1. Γενικά 
4.2. Γραμμή γέλωτος 
4.3. Σκοτεινή ζώνη χαμόγελου 
4.4. Σκοτεινοί παρειακοί διάδρομοι 
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Το χρώμα στις αισθητικές αποκαταστάσεις
5.1. Αντίληψη - Έννοια - Επιλογή 
5.1.1. Από τη φωτεινή πηγή στον άνθρωπο 
5.1.2. Από τον οφθαλμό στον ανθρώπινο εγκέφαλο - Φυσιολογία της όρασης
5.1.3. Ιδιότητες του χρώματος με εφαρμογές στην Οδοντιατρική 
5.1.4. Διαστάσεις του χρώματος 
5.1.5. Μέτρηση του χρώματος - Σύγχρονα συστήματα μέτρησης 
5.1.6. Συσκευές μέτρησης χρώματος 
5.1.7. Συνθήκες επιλογής χρώματος 
5.1.8. Συνθήκες φωτισμού 
5.1.9. Χρωματικοί οδηγοί - Ιδανικός χρωματικός οδηγός 
5.2. Οπτική συμπεριφορά δοντιών - υλικών αποκατάστασης 
5.2.1. Οπτική συμπεριφορά των φυσικών δοντιών 
5.2.2. Χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την οπτική συμπεριφορά των φυσικών
δοντιών 
5.2.3. Διαδικασία επιλογής χρώματος φυσικού δοντιού 
5.2.4. Οπτικές ιδιότητες αποκαταστατικών υλικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Οδοντιατρικό αισθητικό ιστορικό
6.1. Γενικά 
6.2. Καταγραφή των στοιχείων 
6.2.1. Αναλογίες εύρους προσθίων δοντιών 
6.2.2. Αναλογία εύρους πρόσθιων δοντιών - εύρους χαμόγελου 
6.2.3. Αναλογία εύρους - μήκους κεντρικού τομέα 
6.2.4. Μέση γραμμή 
6.2.5. Τύπος φραγμού 
6.2.6. Τύπος χειλέων 
6.2.7. Τύπος χαμόγελου 
6.2.8. Χρώμα των δοντιών 
6.2.9. Ελλείποντα πρόσθια δόντια 
6.2.10. Απώλεια οδοντικής ουσίας 
6.2.11. Στροφές των δοντιών 
6.2.12. Αραιοδοντία 
6.2.13. Συνωστισμός των δοντιών 
6.2.14. Εμφανείς εμφράξεις 
6.2.15. Δυσχρωμίες των δοντιών 
6.2.16. Τα ούλα 
6.2.17. Σταυροειδής σύγκλειση 
6.3. Ανάλυση-αξιολόγηση του οδοντιατρικού αισθητικού ιστορικού 
6.3.1. Αναλογίες εύρους προσθίων δοντιών 
6.3.2. Αναλογία προσθίων δοντιών - χαμόγελου 
6.3.3. Αναλογία εύρους - μήκους κεντρικού τομέα 
6.3.4. Μέση γραμμή 
6.3.5. Τύπος φραγμού 
6.3.6. Τύπος χειλέων 
6.3.7. Τύπος χαμόγελου 
6.3.8. Χρώμα των δοντιών 
6.3.9. Ελλείποντα πρόσθια δόντια 
6.3.10. Απώλεια οδοντικής ουσίας 
6.3.11. Στροφή των δοντιών 
6.3.12. Αραιοδοντία 
6.3.13. Συνωστισμός των δοντιών 
6.3.14. Εμφανείς εμφράξεις 
6.3.15. Δυσχρωμίες των δοντιών 
6.3.16. Τα ούλα 
6.4. Σχεδιασμός αισθητικής θεραπείας 
6.4.1. Ενημέρωση του ασθενούς 
6.4.2. Διάρκεια ζωής 
6.4.3. Προσέγγιση επιτυχούς σχεδιασμού 
6.4.4. Προγραμματισμός αισθητικής θεραπείας 
Βιβλιογραφία 
Μέρος Δεύτερο

ΥΛΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Κεφάλαιο 7
Σύνθετες ρητίνες
7.1. Σύνθεση 
7.1.1. Μονομερή 
7.1.2. Ενισχυτικές ουσίες 
7.1.3. Αναστολέας πολυμερισμού 
7.1.4. Σύστημα κατάλυσης 
7.1.5. Συζευκτικός παράγοντας .
7.1.6. Άλλα πρόσθετα 
7.2. Ιξώδες 
7.2.1. Σύνθετες ρητίνες υψηλού ιξώδους 
7.2.2. Σύνθετες ρητίνες χαμηλού ιξώδους 
7.3. Άλλες σύνθετες ρητίνες 
7.4. Αντίδραση πολυμερισμού 
7.5. Φαινόμενα πολυμερισμού 
7.5.1. Βαθμός μετατροπής διπλών δεσμών άνθρακα (C=C) 
7.5.2. Βάθος πολυμερισμού 
7.5.3. Ζώνη αναστολής πολυμερισμού από οξυγόνο 
7.5.4. Συστολή πολυμερισμού 
7.6. Χαρακτηριστικά 
7.6.1. Μέτρο ελαστικότητας 
7.6.2. Αποτριβή 
7.6.3. Βιοαποδόμηση 
7.6.4. Οπτικές ιδιότητες - Χρώμα 
Βιβλιογραφία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Υαλοϊονομερείς κονίες
8.1. Γενικά 
8.2. Συμβατικές υαλοϊονομερείς κονίες 
8.2.1. Σύνθεση 
8.2.2. Αντίδραση πήξης 
8.3. Ενισχυμένες με μέταλλα υαλοϊονομερείς κονίες (Κεραμομεταλλικές κονίες) 
8.4. Ρητινώδεις τροποποιημένες υαλοϊονομερείς κονίες 
8.4.1. Σύνθεση - αντίδραση πήξης 
8.5. Πολυόξινες τροποποιημένες σύνθετες ρητίνες 
8.5.1. Σύνθεση - αντίδραση πήξης 
8.6. Ιδιότητες των υαλοϊονομερών κονιών 
8.6.1. Συγκόλληση με τους οδοντικούς ιστούς 
8.6.2. Απελευθέρωση φθορίου 
8.6.3. Βιολογική συμπεριφορά 
8.6.4. Φυσικομηχανικές ιδιότητες 
8.6.5. Κλινικές εφαρμογές των υαλοϊονομερών κονιών 
Βιβλιογραφία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Κεραμικά υλικά
9.1. Γενικά 
9.2. Η οδοντιατρική πορσελάνη 
9.2.1. Η φύση και η σύνθεση της πορσελάνης 
9.2.2. Δομή της πορσελάνης 
9.3. Ταξινόμηση των οδοντιατρικών πορσελανών 
9.3.1. Πορσελάνες υψηλού και μέσου σημείου τήξης 
9.3.2. Πορσελάνες χαμηλού σημείου τήξης 
9.4. Παραγωγή της οδοντιατρικής πορσελάνης 
9.4.1. Κατεργασία της πορσελάνης στο εργαστήριο 
9.4.2. Κύκλος όπτησης της πορσελάνης 
9.5. Μεταλλοκεραμικός δεσμός 
9.6. Ολοκεραμικά συστήματα 
9.6.1. Συστήματα με ενισχυμένο εσωτερικό πυρήνα 
9.6.2. Μη συστελλόμενα κεραμικά συστήματα 
9.6.3. Απλά ολοκεραμικά συστήματα 
9.7. Τα χυτεύσιμα ολοκεραμικά συστήματα 
9.7.1. Το σύστημα Dicor 
9.7.2. Το σύστημα Cera-Pearl 
9.7.3. Tο σύστημα Ips-Εmpress 
9.7.4. Το σύστημα Ips-Empress 2 
9.7.5. Υαλοκεραμικά υλικά οδοντιατρικών εμφυτευμάτων 
Βιβλιογραφία 

Μέρος Τρίτο
ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Προστασία του πολφού
10.1. Γενικά 
10.2. Διαπερατότητα της οδοντίνης – Μικροβιακός παράγων 
10.3. Περιπτώσεις που απαιτείται προστασία του πολφού 
10.4. Ιδιότητες ουδετέρων στρωμάτων 
10.5. Κατηγορίες ουδετέρων στρωμάτων 
10.5.1. Υδροξείδιο του ασβεστίου [Ca(OH)2] 
10.5.2. Υαλοϊονομερής κονία ως ουδέτερο στρώμα 
10.6. Η χρήση των συγκολλητικών παραγόντων στην προστασία του πολφού 
10.7. Κλινική εφαρμογή των υλικών προστασίας του πολφού 
Βιβλιογραφία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Λοξοτόμηση της αδαμαντίνης
11.1. Γενικά 
11.2. Τύποι παρασκευής εξωτερικών ορίων 
11.2.1. Ορθή γωνία 
11.2.2. Χείλος φτερού 
11.2.3. Λοξοτόμηση 
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Αδροποίηση αδαμαντίνης - οδοντίνης
12.1. Αδροποίηση της αδαμαντίνης 
12.1.1. Μικροσκοπική απεικόνιση των τύπων της αδροποιημένης αδαμαντίνης
12.1.2. Πυκνότητα του αδροποιητικού παράγοντα 
12.1.3. Χρόνος εφαρμογής του αδροποιητικού παράγοντα 
12.1.4. Μορφή του αδροποιητικού παράγοντα 
12.1.5. Προετοιμασία της αδαμαντίνης 
12.1.6. Ξέπλυμα του αδροποιητικού παράγοντα 
12.1.7. Ειδικές περιπτώσεις αδροποίησης αδαμαντίνης 
12.2. Αδροποίηση της οδοντίνης 
12.2.1. Αυτοαδροποιητικοί παράγοντες (Self-etching adhesive system) 
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
Συγκόλληση με τους οδοντικούς ιστούς
13.1. Γενικά 
13.2. Ταξινόμηση των συγκολλητικών παραγόντων 
13.3. Σύγχρονοι συγκολλητικοί παράγοντες (πέμπτης γενεάς) 
13.3.1. Σύνθεση 
13.3.2. Δράση στην αδαμαντίνη 
13.3.3. Δράση στην οδοντίνη 
13.4. Η τεχνική της συγκόλλησης 
13.4.1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκόλληση στην κλινική πράξη 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
Διαστρωματική τεχνική συνθέτων ρητινών
14.1. Γενικά 
14.2. Δομή και οπτικές ιδιότητες των οδοντικών ιστών 
14.3. Επιλογή συνθέτων ρητινών για τη διαστρωματική τεχνική 
14.4. Στάδια της τεχνικής διαστρωμάτωσης 
Βιβλιογραφία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
Διαμόρφωση - Λείανση - Στίλβωση των αποκαταστάσεων
15.1. Γενικά 
15.2. Εργαλεία και μέσα 
15.3. Διαμόρφωση των αποκαταστάσεων 
15.3.1. Φρέζες διαμαντόσκονης (διαμάντια) 
15.3.2. Φρέζες καρβιδίου του τουγκστενίου (Carbide) 
15.4. Λείανση των αποκαταστάσεων 
15.4.1. Διαμάντια και φρέζες carbide λείανσης 
15.4.2. Δίσκοι και ταινίες λείανσης 
15.4.3. Ελαστικά λείανσης 
15.5. Στίλβωση των αποκαταστάσεων 
15.5.1. Πάστες στίλβωσης 
15.5.2. Επικάλυψη με υγρή ρητίνη 
Βιβλιογραφία 

Μέρος Τέταρτο
ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
Αποκατάσταση αυχενικών περιοχών
16.1. Γενικά 
16.2. Αλλοιώσεις της αυχενικής περιοχής 
16.2.1. Τερηδονικές αλλοιώσεις 
16.2.2. Μη τερηδονικές αλλοιώσεις 
16.3. Αντιμετώπιση των αυχενικών αλλοιώσεων 
16.4. Αποκατάσταση αυχενικών τερηδονικών αλλοιώσεων 
16.4.1. Παρασκευή κοιλότητας 
16.4.2. Λοξοτόμηση της αδαμαντίνης 
16.4.3. Προστασία του πολφού 
16.4.4. Έμφραξη της κοιλότητας 
16.4.5. Διαμόρφωση - Λείανση - Στίλβωση 
16.5. Αποκατάσταση μη τερηδονικών αυχενικών αλλοιώσεων 
16.5.1. Προετοιμασία της επιφάνειας 
16.5.2. Προστασία του πολφού 
16.5.3. Έμφραξη της αλλοίωσης 
16.5.4. Διαμόρφωση - Λείανση - Στίλβωση 
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
Αποκατάσταση όμορων επιφανειών
17.1. Γενικά 
17.2. Τεχνική αποκατάστασης όμορων επιφανειών 
17.2.1. Παρασκευή της κοιλότητας 
17.2.2. Λοξοτόμηση της αδαμαντίνης 
17.2.3. Προστασία του πολφού 
17.2.4. Έμφραξη της κοιλότητας 
17.2.5. Διαμόρφωση - Λείανση - Στίλβωση 
Βιβλιογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
Αποκατάσταση προστομιακών επιφανειών
18.1. Γενικά 
18.2. Άμεση τεχνική προστομιακών όψεων 
18.2.1. Παρασκευή της επιφάνειας 
18.2.2. Απομόνωση της επιφάνειας 
18.2.3. Αδροποίηση της επιφάνειας 
18.2.4. Τοποθέτηση συγκολλητικού παράγοντα 
18.2.5. Τοποθέτηση της σύνθετης ρητίνης 
18.2.6. Διαμόρφωση - Λείανση - Στίλβωση 
18.3. Έμμεση τεχνική προστομιακών όψεων 
18.3.1. Κριτήρια για την επιλογή του περιστατικού 
18.3.2. Παρασκευή της επιφάνειας 
18.3.3. Καταγραφή της απόχρωσης 
18.3.4. Αποτύπωση 
18.3.5. Προσωρινή αποκατάσταση 
18.3.6. Εργαστηριακές τεχνικές κατασκευής κεραμικών όψεων 
18.3.7. Δοκιμή και συγκόλληση κεραμικών όψεων 
18.3.8. Τελείωση και φινίρισμα της αποκατάστασης 
Βιβλιογραφία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Αλλαγή σχήματος δοντιού
19.1. Γενικά 
19.2. Άμεση τεχνική 
19.2.1. Αντιμετώπιση απλού αισθητικού προβλήματος 
19.2.2. Αντιμετώπιση σύνθετου αισθητικού προβλήματος 
Βιβλιογραφία 
Ευρετήριο Όρων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Μέρος Πέμπτο
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Αποκατάσταση καταγμάτων μύλης
20.1. Γενικά 
20.2. Αποκατάσταση καταγμάτων μύλης με σύνθετη ρητίνη 
20.2.1. Αποκατάσταση καταγμάτων αδαμαντίνης 
20.2.2. Αποκατάσταση καταγμάτων αδαμαντίνης - οδοντίνης 
20.2.3. Αποκατάσταση καταγμάτων αδαμαντίνης-οδοντίνης-μυλικού θαλάμου 
20.3. Παράγοντες που διέπουν την αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών 
20.3.1. Βιολογικοί παράγοντες 
20.3.2. Ανατομικοί παράγοντες 
20.3.3. Εμβιομηχανικοί παράγοντες 
20.4. Αποκατάσταση καταγμάτων με προκατασκευασμένους ενδορριζικούς άξονες και
σύνθετη ρητίνη